načítavam...

Cestovné poistenie COVID-19

Cestovné poistenie  COVID-19 - máme pre Vás skvelú správu J

 

ECP - Verejný prísľub poisťovne nájdete TU

Všetkým klientom, ktorí majú platné cestovné poistenie ECP kryjeme od 5.11.2021 navyše ZADARMO aj ochorenie COVID-19, vrátane nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

Klientov kryjeme v zmysle verejného prísľubu (viď príloha) a  vzťahuje sa na všetky platné poistné zmluvy cestovného poistenia podľa rozsahu krytia dojednaného na poistnej zmluve.

Platnosť prísľubu je od 5.11.2021 do odvolania a kryje poistné udalosti, ktoré vzniknú od 5.11.2021.

 

  1. V prípade, ak je v poistnej zmluve Poistenie liečebných nákladov:
  • kryjeme liečebné náklady aj na ochorenie COVID-19  v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve - náklady na liečbu, hospitalizáciu, repatriáciu... pri ochorení  COVID-19 kryjeme v plnom rozsahu tak, ako aj iné bežné ochorenie do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve,
  • v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí  z dôvodu  podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 kryjeme:
    • dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade ak poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény pokračovať max. do výšky 50€/noc po dobu max. 14 dní,
    • dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne  max. do výšky 1 000€.

 

  1. V prípade, ak je v poistnej zmluve Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty:
  • preplatíme preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu ochorenia na COVID-19.  Klient musí doložiť pozitívny  výsledok PCR testu s dátumom nie starším ako 14  dní pred plánovaným nastúpením cesty - pri ochorení  COVID-19 kryjeme v plnom rozsahu tak, ako aj iné bežné ochorenie do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve,
  • preplatíme preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu  nesplnenia podmienok zdravotného stavu v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19 pri vycestovaní, určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. zistenie zvýšenej telesnej teploty pri kontrole pred nástupom do hromadného prostriedku) poisteným alebo spolupoistenou osobou uvedenou v poistnej zmluve - do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve.

Verejný prísľub poisťovne nájdete TUInformácie o cestovaní a novom koronavíruse: https://www.dovolenka.at/info-na-cesty/koronavirus/aktualne-informacie